Phụ gia hóa học trong bê tông – natri Polyacrylate

August 21, 2023

  Tầm quan trọng của nước trong bê tông

  Trước khi chúng tôi nói về phụ gia hóa học trong bê tông, chúng ta nên biết làm thế nào quan trọng nước là trong suốt cuộc đời của bê tông:

  -Nó là một thành phần thiết yếu trong việc trộn, chữa, và xơ cứng bê tông;

  -Trao đổi của nó với môi vùng xung quanh gây ra bê tông cứng để thu nhỏ, sưng lên, và có thể crack;

  -Sự hiện diện của nó trong bê tông cứng ảnh hưởng đến cường độ và leo;

  -Nó đóng vai trò trung tâm trong sự suy giảm do hành động sương hoặc kiềm;

  -silica phản ứng.

  Rõ ràng, kiểm soát của nước là quan trọng để bê tông. Chúng tôi sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về một số cơ hội được cung cấp bởi việc sử dụng polymer SAP để đạt điều khiển đó.


  Phụ gia hóa học trong bê tông – natri Polyacrylate

  Là một phụ gia chức năng trong bê tông, nó có thể hấp thụ hàng trăm lần trọng lượng của nó và chuyển sang gel. Nói cách khác, khi Nó tiếp xúc với nước, chúng sưng lên. Và khi sau đó bị sấy khô, chúng co lại một cách đảo ngược.

  Các thuộc tính chính có thể chủ động được sử dụng liên quan đến bê tông.


  Ưu điểm cho bê tông

  1. Influenceonsức mạnh.
  2. ShrinkageReduction.
  3. Frost bảo vệ.
  4. Sửa đổi rheology.

  Outlook

  Như đã đề cập trong phần giới thiệu, nó có đặc điểm hấp thụ nước cực đoan; Điều này làm cho họ đặc biệt thú vị liên quan đến bê tông. Do sự hấp thụ nước, SAP polymer cũng có thể được coi là một phương tiện để kiểm soát độ xốp, đó là một tài sản quan trọng cho bê tông. Bởi vì nó có thể được thiết kế với các thuộc tính cụ thể khác, Tuy nhiên, nhiều sử dụng bổ sung của SAP polymer trong bê tông có thể có liên quan. Ví dụ bao gồm:

  1. Tính thấm bê tông.
  2. Nó với hình dạng sợi có khả năng có thể được sử dụng để làm cho cao
  3. Có thể được sử dụng như một chất bịt kín bên trong trong các vật liệu dựa trên xi măng.
  4. Sử dụng đặc biệt SAP Polymer trong bê tông có thể là một tác nhân phát hành có kiểm soát.

  Copyright © 2024 Super Absorbent Polymer (Sodium polyacrylate, Potassium polyacrylate) | Privacy Policy