Natri Polyacrylate cho cây của bạn? Đã đến lúc dừng lại!

June 12, 2023

  Polymer siêu thấm cấp nông nghiệp

  Chúng ta có thể xem nhiều bài báo và video hướng dẫn cách sử dụng polymer siêu thấm để giữ nước cho cây trồng. Bằng cách này có thể làm giảm thời gian bạn tưới cây và cũng có vẻ mát mẻ! Polymer siêu thấm có hại cho thực vật không? Câu trả lời là có nếu bạn sử dụng polymer siêu thấm cấp công nghiệp — natri polyacrylate.

  Về mặt kỹ thuật, polyme siêu thấm cấp nông nghiệp thực sự có thể giúp cây trồng giữ nước và hoàn toàn không gây ô nhiễm. Nhiều báo cáo cho thấy polymer siêu thấm có thể làm tăng năng suất trong một khu vực khô cằn như thế này:


  Natri polyacrylate không phải là một polymer siêu thấm nông nghiệp

  Polyme siêu thấm là một polymer chức năng có thể hấp thụ nước và khóa nó. Polymer siêu thấm cấp nông nghiệp mà chúng tôi đã nói có nghĩa là "kali polyacrylate"–không natri polyacrylate. Bây giờ chúng ta hãy xem sự khác biệt nhất giữa chúng:

  -Kali polyacrylat chứa nguyên tố kali–đó là hữu ích cho các nhà máy và có thể cải thiện cấu trúc.

  Natri polyacrylate chứa nguyên tố natri–mà là vô dụng cho thực vật và sẽ làm phát sinh làm cứng đất.

  Sau đó, natri polyacrylate được sử dụng để làm gì? Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm công nghiệp như tã, khăn ăn vệ sinh, vật liệu bảo vệ bê tông, băng chống thấm và thuốc mỡ không thấm nước.

  Bấm để biết chi tiết về kali polyacrylate.


  Copyright © 2024 Super Absorbent Polymer (Sodium polyacrylate, Potassium polyacrylate) | Privacy Policy