Tại sao bạn phải mua túi cát rỗng?

Rõ ràng, bao cát có thể giúp chúng ta bảo vệ chống lại lũ lụt và giải quyết các vấn đề tràn nước khác. Nhưng bao cát thường quá nặng để chuyển. Vì vậy, chúng ta chỉ cần mua một túi rỗng và sau đó tự đổ đầy nó?!

Câu trả lời là không. Bạn chỉ cần mua một sản phẩm mới gọi là bao cát không cát bơm hơi như thế này:

Nó không chỉ là một túi phổ biến – chúng tôi đặt polymer hấp thụ trong đó. Túi tuyệt vời này chỉ là 500g trước khi hấp thụ nước-vì vậy ánh sáng để chuyển giao. Và sau khi hấp thụ, nó có thể nặng gần 25KG như thế này:

Vì vậy, bạn có thể thấy sự khác biệt lớn giữa loại bao cát này và bình thường:

Bây giờ có hứng thú không? Sau đó liên hệ với chúng tôi!


Mua hàng hoặc Liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết ▼

    Interested In* :

    Please prove you are human by selecting the Car.