Siêu polymer thấm cho bê tông

-Sự trao đổi của nó với môi trường xung quanh làm cho bê tông cứng co lại, sưng lên và có thể bị nứt;

-Sự hiện diện của nó trong bê tông cứng ảnh hưởng đến sức mạnh và leo;

-Nó đóng một vai trò trung tâm trong sự suy thoái gây ra bởi hành động sương giá hoặc kiềm;

Phản ứng -silica

Rõ ràng, kiểm soát nước rất quan trọng đối với bê tông. Chúng tôi sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về một số cơ hội được cung cấp bởi việc sử dụng polymer SOCO để đạt điều khiển đó.


SOCO polymer (polymer thấm siêu cho bê tông) là vật liệu polymer có khả năng hấp thụ một lượng lớn chất lỏng từ môi trường xung quanh và giữ lại nó trong cấu trúc của chúng.

Nó thuộc về nhóm của cái gọi là "vật liệu thông minh"-vật liệu mà, một cách có kiểm soát, thay đổi đáng kể tính chất của họ để đáp ứng với một kích thích bên ngoài. Khi Nó tiếp xúc với nước, chúng sưng lên, và khi sau đó bị sấy khô, nó co lại một cách đảo ngược. Các thuộc tính chính có thể chủ động được sử dụng liên quan đến bê tông.


Lợi thế


Outlook

Như đã đề cập trong phần giới thiệu, nó có đặc điểm hấp thụ nước cực đoan; Điều này làm cho họ đặc biệt thú vị liên quan đến bê tông. Do sự hấp thụ nước, SOCO polymer cũng có thể được coi là một phương tiện để kiểm soát độ xốp, đó là một tài sản quan trọng cho bê tông. Bởi vì nó có thể được thiết kế với các thuộc tính cụ thể khác, Tuy nhiên, nhiều sử dụng bổ sung của SOCO polymer trong bê tông có thể có liên quan. Ví dụ bao gồm:

-Nó với hình dạng sợi có khả năng có thể được sử dụng để làm cho

-Có thể được sử dụng như một chất bịt kín bên trong trong các vật liệu dựa trên xi măng.

-Một sử dụng đặc biệt của SOCO polymer trong bê tông có thể là một đại lý phát hành kiểm soát.


Mua hàng hoặc Liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết ▼

    Interested In* :

    Please prove you are human by selecting the Star.