Siêu polymer thấm cho bê tông

August 21, 2023

  -Trao đổi của nó với môi vùng xung quanh gây ra bê tông cứng để thu nhỏ, sưng lên, và có thể crack;

  -Sự hiện diện của nó trong bê tông cứng ảnh hưởng đến cường độ và leo;

  -Nó đóng vai trò trung tâm trong sự suy giảm do hành động sương hoặc kiềm;

  -Phản ứng silica

  Rõ ràng, kiểm soát nước là điều cần thiết cho bê tông. Chúng tôi sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về một số cơ hội được cung cấp bằng cách sử dụng SAP Polymer để đạt được sự kiểm soát đó.


  polymer siêu thấm cho bê tông

  SAP Polymer (polymer siêu thấm cho bê tông) là một vật liệu polymer có khả năng hấp thụ một lượng lớn chất lỏng từ môi trường xung quanh và giữ lại nó trong cấu trúc của nó.

  Nó thuộc về nhóm của cái gọi là “vật liệu thông minh”-vật liệu mà, một cách có kiểm soát, thay đổi đáng kể tính chất của họ để đáp ứng với một kích thích bên ngoài. Khi nó được tiếp xúc với nước, họ sưng lên, và khi sau đó phải chịu sấy khô, họ chế thu nhỏ. Các thuộc tính chính có thể chủ động được sử dụng liên quan đến bê tông.


  Lợi thế


  Outlook

  Như đã đề cập trong phần giới thiệu, nó có đặc điểm hấp thụ nước cực đoan; Điều này làm cho họ đặc biệt thú vị liên quan đến bê tông. Do sự hấp thụ nước, polyme SAP cũng có thể được coi là một phương tiện để kiểm soát độ xốp, đây là một tính chất quan trọng khác của bê tông. Bởi vì nó có thể được thiết kế với các thuộc tính cụ thể khác, Tuy nhiên, nhiều sử dụng bổ sung của SAP polymer trong bê tông có thể có liên quan. Ví dụ bao gồm:

  -Nó có hình dạng sợi và có khả năng có thể được sử dụng để làm cho cao

  -Có thể được sử dụng như một chất bịt kín bên trong trong các vật liệu dựa trên xi măng.

  -Một công dụng độc đáo của SAP Polymer trong bê tông có thể là một tác nhân giải phóng được kiểm soát.


  Copyright © 2024 Super Absorbent Polymer (Sodium polyacrylate, Potassium polyacrylate) | Privacy Policy