Sản phẩm chính

June 12, 2023

  Siêu polymer thấm

  Cấp nông nghiệp

  Được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp, lâm nghiệp và làm vườn, chẳng hạn như chất giữ nước trong đất, lớp phủ hạt giống, canh tác không có đất, cỏ nhân tạo, v.v.

  Lớp vệ sinh

  Chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm vệ sinh như tã lót, khăn ăn vệ sinh, miếng đệm điều dưỡng và miếng lót cho thú cưng, v.v.

  Cấp ngành

  Chủ yếu được sử dụng trong bao cát, vật liệu bảo vệ bê tông, băng chống thấm và thuốc mỡ chống thấm nước để sử dụng trong cáp quang, v.v.


  Copyright © 2024 Super Absorbent Polymer (Sodium polyacrylate, Potassium polyacrylate) | Privacy Policy