QUOTE

Sản phẩm chính

May 3, 2021

Siêu polymer thấm

Cấp nông nghiệp

Được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp, lâm nghiệp và làm vườn, chẳng hạn như chất giữ nước trong đất, lớp phủ hạt giống, canh tác không có đất, cỏ nhân tạo, v.v.

Lớp vệ sinh

Chủ yếu được sử dụng trong các sản phẩm vệ sinh như tã lót, khăn ăn vệ sinh, miếng đệm điều dưỡng và miếng lót cho thú cưng, v.v.

Cấp ngành

Chủ yếu được sử dụng trong bao cát, vật liệu bảo vệ bê tông, băng chống thấm và thuốc mỡ chống thấm nước để sử dụng trong cáp quang, v.v.


Mua hàng & Liên hệ để biết chi tiết

  ĐT / WhatsApp:

  Quan tâm:

  Thông điệp:

   ĐT / WhatsApp:

   Quan tâm:

   Thông điệp:

   Copyright © 2023 Super Absorbent Polymer (Sodium polyacrylate, Potassium polyacrylate) | Sitemap