Sáu cách hoàn hảo để giảm nhu cần tưới tiêu

June 12, 2023

  Dưới đây là 6 cách để giảm lượng nước sử dụng cho cây trồng:

  Mẹo 1: Thêm chất hữu cơ

  Ngoài việc cung cấp các chất dinh dưỡng, phân hủy vật liệu hữu cơ giữ lại độ ẩm trong đất như một miếng bọt biển, phát hành nó để rễ khi cần thiết.

  Mẹo 2: Nên biết khi nào cây cần nước

  Hầu hết các loài thực vật chỉ cần độ ẩm liên tục khi rất trẻ và khi ra hoa và quả. Biết nhà máy của bạn cần và tưới chỉ khi cần thiết sẽ làm giảm nhu cầu tưới nước.

  Mẹo 3: Kiểm soát cỏ dại

  Cỏ dại làm tổn thương cây của bạn rất nhiều. Họ sử dụng độ ẩm và chất dinh dưỡng mà rau của bạn cần. Giữ cỏ dại ra khỏi khu vườn của bạn sẽ giúp giảm nhu cần nước của nó.

  Mẹo 4: Tưới nước kỹ và tưới kỹ lưỡng và sâu

  Khi bạn cần phải nước khu vườn của bạn, nước sâu. Tưới nước nông sẽ làm cho rễ cây của bạn vẫn còn gần bề mặt. Tưới nước sâu khuyến khích các rễ để đạt đến sâu để tìm thấy.

  Mẹo 5: Tưới nước vào buổi sáng là một ý tưởng hay

  Điều này sẽ giúp giảm bay hơi (và cũng giúp giảm bệnh).

  Mẹo 6: Mẹo thứ sáu và giải pháp tốt nhất

  Cảm ơn bạn đã đọc xong và bây giờ tôi sẽ cho bạn biết cách tốt nhất để giảm nhu cầu tưới tiêu – SAP Gel!

  Vui lòng nhấp vào đây để biết chi tiết về SAP Gel.


  Copyright © 2024 Super Absorbent Polymer (Sodium polyacrylate, Potassium polyacrylate) | Privacy Policy