Sáu cách hoàn hảo để giảm nhu cần tưới tiêu

Dưới đây là 6 cách giảm sử dụng nước cho cây trồng:

Mẹo 1: Thêm chất hữu cơ

Ngoài việc cung cấp chất dinh dưỡng, vật liệu hữu cơ bị phân hủy giữ độ ẩm trong đất như một miếng bọt biển, giải phóng nó vào rễ khi cần thiết.

Mẹo 2: Nên biết khi nào một nhà máy cần nước

Hầu hết các loại cây chỉ cần độ ẩm liên tục khi còn rất trẻ và khi ra hoa và đậu quả. Biết nhà máy của bạn cần và tưới chỉ khi cần thiết sẽ làm giảm nhu cầu tưới nước.

Mẹo 3: Kiểm soát weeds

Weeds làm tổn thương cây cối của bạn rất nhiều. Họ sử dụng độ ẩm và chất dinh dưỡng mà rau của bạn cần. Giữ cỏ dại ra khỏi khu vườn của bạn sẽ giúp giảm nhu cần nước của nó.

Mẹo 4: Nước kỹ và nước kỹ và sâu

Khi bạn cần tưới vườn, nước sâu. Tưới nước nông sẽ làm cho rễ cây của bạn vẫn còn gần bề mặt. Tưới nước sâu khuyến khích các rễ để đạt đến sâu để tìm thấy.

Mẹo 5: Tưới nước vào buổi sáng là một ý tưởng hay

Điều này sẽ giúp giảm bay hơi (và cũng giúp giảm bệnh).

Mẹo 6: Mẹo thứ sáu và giải pháp tốt nhất 

Cảm ơn bạn đã đọc xong và bây giờ tôi sẽ cho bạn biết cách tốt nhất để giảm nhu cầu tưới tiêu —SAP Gel!

Vui lòng nhấp vào đây để biết chi tiết về SAP gel.


Mua hàng hoặc Liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết ▼

    Interested In* :

    Please prove you are human by selecting the Car.