Nông nghiệp Acrylic polymer SAP:Cung cấp cho nhà máy của bạn một hồ chứa nhỏ

June 12, 2023

  Tại sao cây cần nước?

  Thực vật cần nước giống như chúng ta cần thức ăn.

  -Thực vật tự làm thức ăn với ánh nắng mặt trời, CO2 và nước.

  – Nước là một thành phần quan trọng của cây.

  -Nước giúp cây trồng chắc chắn và giữ thẳng đứng.

  – Đem muối vô cơ vào cây.

  – Để ngăn ngừa bỏng bằng cách hô hấp.

  Sau đó, chúng tôi nói về một sản phẩm có thể giúp chúng tôi tạo ra một hồ chứa nhỏ cho các nhà máy của chúng tôi.

  Nông nghiệp Acrylic polymer (SAP) là một loại polymer chức năng có thể hấp thụ hàng trăm lần nước trọng lượng của chính nó và sau đó chuyển sang gel nước. Khi cây cần nước phụ, khi đất đủ khô, gel nước sẽ gửi nước đến cây.

  Trên thực tế, SAP không chỉ có thể tiết kiệm nước mà còn tiết kiệm nước tưới. Để biết thêm chi tiết, hãy nhấp vào nút như sau…

  Copyright © 2024 Super Absorbent Polymer (Sodium polyacrylate, Potassium polyacrylate) | Privacy Policy