Lũ contol túi–cách tốt nhất để ngăn chặn lũ bao giờ

August 21, 2023

    Bài viết này sẽ nói một cách để ngăn chặn lũ lụt. Trước đó, chúng tôi có thể xem video trước:

    Nó thực sự là một điều khủng khiếp nhưng chúng ta phải đối mặt và ngăn chặn nó. Bao cát là một cách phổ biến và hiệu quả để chống lũ lụt. Chúng ta có thể sử dụng chúng để xây dựng một bức tường một cách nhanh chóng. Nhưng chúng tôi có các sản phẩm mới và tốt hơn thay vì chúng – Túi bơm hơi SAP.

    Bây giờ chúng ta hãy xem sự khác biệt giữa túi bơm hơi SAP và bao cát thông thường như sau,


    Copyright © 2024 Super Absorbent Polymer (Sodium polyacrylate, Potassium polyacrylate) | Privacy Policy