Nước hấp thụ tinh thể làm cây phát triển tốt hơn

June 12, 2023

  Tinh thể hấp thụ nước là gì?

  Các tinh thể hấp thụ nước còn được gọi là polymer hấp thụ siêu (loại polyacrylat kali dựa). Nó là một polymer hạt màu trắng trước khi hấp thụ nước. Và sau khi hấp thụ, nó có thể biến nước như thế này:

  Loại gel này có khả năng nước dự trữ mạnh ngay cả dưới áp lực. Một mặt khác, khả năng dự trữ này ít hơn rễ cây'. Vì vậy, đoán những gì sẽ xảy ra khi bạn đặt nó vào đất? Vâng, nó hấp thụ nước khi trời mưa và giải phóng nước để trồng khi thực vật cần. Vì vậy, bạn có thể tìm thấy có một sự khác biệt lớn như thế này:


  Điều gì có thể siêu polymer thấm làm cho nông nghiệp?

  Polyme siêu thấm có thể được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp, lâm nghiệp và làm vườn, chẳng hạn như chất giữ nước trong đất, lớp phủ hạt giống, canh tác không có đất, cỏ nhân tạo, v.v.

  –Cải thiện sự nảy mầm và xuất hiện của hạt giống để mang lại cho cây một khởi đầu sớm, khỏe mạnh.

  –Tiết kiệm tưới tiêu, tăng năng suất cây trồng và trái cây.

  -Nó chứa kali, phốt pho nitơ và phát hành hiệu quả phân bón chậm.

  Copyright © 2024 Super Absorbent Polymer (Sodium polyacrylate, Potassium polyacrylate) | Privacy Policy