Mua chất lượng tốt natri Polyacrylate với giá nhà máy

August 21, 2023

  Natri Polyacrylate” là một polymer chức năng tuyệt vời. Nó hoàn toàn không độc hại, vô hại, không gây ô nhiễm và được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm vệ sinh như tã giấy, khăn vệ sinh, miếng đệm điều dưỡng và túi nước đá.

  Là một người mua, nó thực sự khó khăn để tìm một cách tốt để biết chất lượng khi bạn không có phòng thí nghiệm chuyên nghiệp. Hầu hết người mua thường xem xét chất lượng chỉ phụ thuộc vào giá của nó và cả hai chúng tôi đều biết đó không phải là một ý tưởng tốt.

  Bây giờ, SAP Polymer đang đến! Chúng tôi có một phòng thí nghiệm chuyên nghiệp để bảo vệ chất lượng của chúng tôi:


  Dịch vụ hóa chất công thức

  Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có công thức đặc biệt với sự hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ từ Đại học Khoa học &Công nghệ Thanh Đảo. Chúng tôi có trung tâm R &D riêng và hệ thống kiểm soát đủ điều kiện nghiêm ngặt, sau khi phân tích nội dung sản phẩm do khách hàng cung cấp, chúng tôi đã xây dựng thành công các sản phẩm tùy chỉnh.


  Copyright © 2024 Super Absorbent Polymer (Sodium polyacrylate, Potassium polyacrylate) | Privacy Policy