QUOTE

Kali Polyacrylate granule đối với vườn cây

August 21, 2023

kali polyacrylat hạt

SAP kali polyacrylate là một polymer chức năng không độc hại, vô hại và không độc hại có thể hấp thụ hàng trăm lần nước trọng lượng của nó. Sau khi hấp thụ, polymer SAP chuyển sang gel nước.


Những gì nó có thể làm cho các nhà máy?

Với các tính đặc trưng của các giải pháp và khóa nước, việc áp dụng polymer SAP trong nông nghiệp như sau,

-Cải thiện sự nảy mầm và nổi lên hạt giống.

-Tiết kiệm thủy lợi, tăng cây trồng và năng suất trái cây.

-Phát hành hiệu quả phân bón chậm.

– Nó chứa kali, nitơ phốt pho.


Mua hàng & Liên hệ để biết chi tiết

    ĐT / WhatsApp:

    Quan tâm:

    Thông điệp:


    Copyright © 2023 Super Absorbent Polymer (Sodium polyacrylate, Potassium polyacrylate) | Privacy Policy