QUICK QUOTE

Kali đất phân bón bạn không bao giờ Met trước

May 3, 2021

Gel giữ nước

Như chúng ta đã biết, phân kali có thể cung cấp kali thực vật. Nhưng bạn có nghe nói có một loại phân kali cũng có thể cải thiện đất và tăng năng suất hơn 30%?


Nó là cái gì?

Loại phân bón này được gọi là gel giữ nước dựa trên kali, còn được gọi là polyme SOCO.

Polyme tuyệt vời này có thể hấp thụ hàng trăm lần trọng lượng của nó trong nước và sau đó biến thành gel nước.

Thật khó để siết chặt nước từ gel nước này. Một mặt khác, khi cây cần nước, gel nước có thể giải phóng hiệu quả phân bón &nước cho rễ cây từ từ - đây là lý do tại sao gel giữ nước có thể làm tăng năng suất (đặc biệt là đối với các loại rau củ như khoai tây).

Đây là so sánh sử dụng SOCO polymer khác không:

Đây là bài viết cho thấy thêm chi tiết về SOCO polymer nước giữ lại gel:

> Thông tin chi tiết về gel giữ nước


Mua ngay

    ĐT / WhatsApp:

    Quan tâm:

    Thông điệp:

    Copyright © 2023 Super Absorbent Polymer (Sodium polyacrylate, Potassium polyacrylate) | Sitemap